Posts Tagged ‘Eitan Katz’

Preview: Eitan Katz New Album – ‘Shuvu’

Preview: Eitan Katz New Album – ‘Shuvu’

The CD is now available for download on http://EitanKatz.com

Unplugged: Volume 2 by Eitan Katz Shlomo Carlebach Unplugged Series

Unplugged: Volume 2 by Eitan Katz Shlomo Carlebach Unplugged Series

Eitan Katz’s released to stores Sunday, Lag Baomer 2011.  Eitan Katz presents volume 2 of the extremely popular Shlomo Carlebach Unplugged series. This CD features Eitan singing the nigunim of R’ Shlomo Carlebach. Click to Play Sampler Song